Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

9219 6ff2

dangocake:

-“pinky promise? ” “pinky promise.”-

skaryfikaacjaduszy
skaryfikaacjaduszy
Obawiam się, że jestem człowiekiem, który zawsze będzie miał zbyt wiele lub zbyt mało granic.
— Tom Tom
Reposted fromWascon Wascon viapoetabezdomny poetabezdomny
skaryfikaacjaduszy
0588 4891
Reposted fromtapczan1 tapczan1 viapoetabezdomny poetabezdomny
skaryfikaacjaduszy
Lubię się sparzyć i spokojnie koić ból, a potem mówić, żę tak chcę
— ... ona
6636 91cb
Reposted fromsunlight sunlight viapoetabezdomny poetabezdomny
skaryfikaacjaduszy
Miłość poznaje się po tym, że czyjegoś głosu pragniesz bardziej, niż ciszy.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromrol rol viapoetabezdomny poetabezdomny
skaryfikaacjaduszy
Nawet jesli jesteś aniołem i tak znajdzie się ktoś, komu przeszkadza szelest Twoich skrzydeł.
Reposted fromnezavisan nezavisan viapoetabezdomny poetabezdomny
skaryfikaacjaduszy
3470 126e 500
skaryfikaacjaduszy
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
skaryfikaacjaduszy
7199 f47b
Reposted frompolciak polciak vialaazy laazy
skaryfikaacjaduszy
6407 1875
Reposted fromrisky risky viacouples couples
skaryfikaacjaduszy
1724 d119
Reposted fromeryawen eryawen viala-lu la-lu
skaryfikaacjaduszy
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaazaffi azaffi
skaryfikaacjaduszy
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaazaffi azaffi
skaryfikaacjaduszy
8855 d2d2
skaryfikaacjaduszy
nie chcę wnikać w Twoje myśli,
chcę byś sam mi o nich opowiadał.
skaryfikaacjaduszy
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaRudeGirl RudeGirl
skaryfikaacjaduszy
Niech spłonie wszystko obok... świat poza mną i Tobą...
Tylko Ty możesz mówić "stop", inni nie mogą!

— Miuosh - Tylko Ty
Reposted fromdeadwolf deadwolf viaRudeGirl RudeGirl
skaryfikaacjaduszy
Boję się, że Go zranię.
— życiowe, okolicznościowe.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...